Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ

Virbalio miesto Magdeburgo teisių suteikimo 430-osios metinės