Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ

Nuotolinis Darbo kodekso seminaras

Personalo dokumentų valdymo naujovės įsigaliojus Darbo kodekso ir kitų teisės aktų pakeitimams

Darbuotojų, atsakingų už personalo dokumentų valdymą, darbas nuolatos lydimas pokyčių, susijusių su įstatymų bei kitų teisės aktų pakeitimais. Itin daug pakeitimų, susijusių su darbo santykiais, įsigaliojo 2022 metais: nuo 2022 m. sausio 1 d. privalome taikyti naują Darbo kodekso nuostatą dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų mokėjimų, nuo liepos 1 d. pasikeitė komandiruojamų darbuotojų dienpinigių mokėjimo ir jų įforminimo pakeitimai, rugpjūčio 1 d. – 28 aktualūs Darbo kodekso pakeitimai, Pavyzdinės darbo sutarties formos nauja redakcija, Lygių galimybių įstatymo pakeitimai, Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai ir kt. Kaip tuos pakeitimus optimaliai taikyti praktikoje? Visus atsakymus sužinosite seminaro metu.

Kviečiame į 6 akad. val. praktinį–konsultacinį seminarą.

Seminaras skirtas vadovams ir darbuotojams atsakingiems už personalo valdymo dokumentų rengimą ir tvarkymą.

Seminarą ves profesorė, dr. Virginija Chreptavičienė baigusi Kauno technologijos universitetą, kuriame ir apginė socialinių mokslų daktaro disertaciją. Nuo 1990–2013 m. dirbo dėstytoja Kauno technologijos universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Nuo 2014 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorė. Jos specializacija yra žmogiškųjų išteklių valdymas, darbo teisė, asmens duomenų apsauga, dalykinės informacijos valdymas. Šia tematika 29 metus veda seminarus, vidinius mokymus, teikia konsultacijas, skaito pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, dalyvauja tarptautiniuose projektuose, yra publikavusi 30 mokslinių straipsnių, 1 mokslo studiją, 2 knygas, su bendraautoriais parengusi 2 monografijas, vadovavo 3 daktaro disertacijom, nacionalinių institucijų darbo grupėse dirbo eksperte, dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės administravimo sistemą. Nuo 1995 m. Tarptautinės verslo komunikacijos asociacijos, Tarptautinės verslo mokymo asociacijos (SIEC/ISBE) narė.

Seminaro programa

1. Darbo kodekso pakeitimų, įsigaliojusių 2022 m rugpjūčio 1 d., apžvalga ir komentarai.

2. Dokumentų rūšys, kurias privalo pateikti priimamas į darbą darbuotojas. Kurie duomenys apie darbuotoją yra pertekliniai?

3. Dokumentų rūšys, su kurias darbdavys privalo supažindinti priimamą į darbą darbuotoją.

4. Darbo tvarkos taisyklių, pareigybės aprašymų ir kt. lokalių teisės aktų turinio reikalavimai.

Ar Darbo tvarkos taisyklės privalomos? Darbo tvarkos taisyklių privalumai. Kurią informaciją Darbo tvarkos taisyklėse privalo pateikti darbdavys? Kodėl pareigybės aprašymas privalomas? Ar šis dokumentas gali būti laisvos formos. Kokį turinį privaloma pateikti?

5. Pranešimo apie darbo sąlygas turinys įsigaliojus DK pakeitimams. Ar šis pranešimas yra privalomas?

6. Darbo sutarties sudarymas: naujos Darbo kodekso ir Pavyzdinės darbo sutarties redakcijos nuostatos.

6.1. galimi susitarimai. DK, susijusio su darbo sutarties turinio pakeitimais ir Pavyzdinės darbo sutarties naujosios redakcijos turinio aptarimas;

6.2. klaidos, kurias dažniausiai daro darbdaviai sudarydami darbo sutartis;

6.3 sudarytų darbo sutarčių turinio pakeitimo, papildymo įforminimo tvarka. Kuriais atvejais pakanka tik įsakymo? Kaip elgtis, kai darbuotojas atsisako susipažinti su darbdavio pranešimu apie darbuotojo keičiamas darbo sąlygas darbdavio iniciatyva? Akto turinio ir įforminimo reikalavimai. Ar privaloma pakeisti Darbo sutartis sudarytas iki 2022-08-01?

7. Įsakymų personal klausimais (priėmimo į darbą, perkėlimo į kitą darbą/pareigas ir kt.) turinio ir įforminimo reikalavimai.

8. Komandiruotės įforminimas:

8.1. kai darbuotojas vyksta į kitą šalį;

8.2. kai darbuotojas komandiruojama Lietuvos Respublikos ribose;

8.3. nauja dienpinigių mokėjimo tvarka.

9. Darbo ir poilsio laiko įforminimas:

9.1. Rengti ar nerengti kasmetinių atostogų įsakymą? atostogų grafiko privalumai. Ar reikia įsakymo, kai su darbuotoju suderinamas atostogų grafikas? Ar suderintas atostogų grafikas gali būti keičiamas? Kasmetinių ir tikslinių atostogų įsakymų turinio reikalavimai;

9.2. nemokamų atostogų ir nemokamo laisvo laiko įforminimas. Ar darbdavys privalo suteikti nemokamas atostogas, išskyrus DK numatytus atvejus? Ar ribojamas nemokamų atostogų dienų skaičius? Ką praranda darbuotojas, kai nemokamos atostogos trunka ilgiau kaip 1 mėnesį? Kaip įforminti darbuotojui suteiktą nemokamą laisvą laiką?; Nemokamų atostogų ir nemokamo laisvo lako įsakymų turinio reikalavimai.

10. Įvairūs darbo sutarties nutraukimo pagrindai:

10.1 šalių susitarimu;

10.2. vienos iš šalių iniciatyva;

10.3. darbdavio valia;

10.4. nesant šalių valios.

11. Įvairių darbo sutarties nutrakimo atvejų įforminimas: dokumentų turinio ir įforminimo reikalavimai.

12. Personalo valdymo dokumentų tvarkymas ir apskaita.

 

Seminaras vyks nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuorodą atsiųsime užsiregistravusiems klausytojams vieną dieną prieš seminarą.

Seminaro data: 2022 m. rugsėjo 6 d., 9:00 val.

Kaina: 59 Eur.

Būtina išankstinė registracija: +370 659 67332, arba el. paštu [email protected]

 

Atsiliepimai

Komentuoti