Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ

Kviečiame teikti paraiškas

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016 – 2023 m. strategija“ (toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis:

VPS priemonė „NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Viešasis juridinis asmuo - viešosios ir grupinės naudos nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.

VPS priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra privačiame sektoriuje“ Nr. LEADER- LEADER-19.2-6 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio veiklai pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Kaimo gyventojai - fiziniai asmenys, siekiantys užsiimti ne žemės ūkio veikla. Ūkininkas, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus. Privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.

VPS priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra privačiame sektoriuje“ 19.2-6 veiklos sritis ,,Parama ne žemės ūkio veiklai plėtoti”, kodas LEADER-19.2-6.4.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: kaimo gyventojas, ūkininkas, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus, privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Kvietimo informaciją rasite čia: http://www.vilkaviskiovvg.lt/.../2016-2023-m-strategija.html

Atsiliepimai

Komentuoti