Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ

Keičiasi įkainiai

Informuojame, kad remiantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2023 m. rugpjūčio 25 d. Nr. B-TS-144 keičiasi VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro įkainiai.

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Įkainis, Eur

1.

Konsultacijos

Val.

25

2.

Papildomos rinkodaros paslaugos (pagal sudarytą marketingo sutartį)

Vnt.

Kaina sutartinė

3.

Reklamos paslaugos bėgančioje eilutėje, adresu: J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis:

 

 

3.1.

Iki 7 dienų

Para

5

3.2.

Iki 30 dienų

Para

3

3.3.

Iki 1 metų

Para

2

4.

Finansinės atskaitomybės pateikimas VĮ Registrų centrui

Vnt.

15

5.

Buhalterinės apskaitos tvarkymas (už metus)

Val.

25

6.

Paraiškos, skirtos LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros kompensacijai gauti, parengimas (katilų keitimo, saulės elektrinių ir kt.)

Vnt.

20

7.

Deklaracijų pateikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos (taikoma fiziniams ir juridiniams asmenims)

Vnt.

7

8.

Asociacijos steigimo dokumentų rengimas

Vnt.

110

9.

Viešosios įstaigos, daugiabučių namų bendrijos, sodininkų bendrijos, garažų bendrijos steigimo dokumentų rengimas

Vnt.

110

10.

Individualios įmonės, mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės, komanditinės ir tikrosios ūkinės bendrijos, profesinės bendrijos steigimo dokumentų rengimas

Vnt.

80

11.

Uždaros akcinės bendrovės steigimo dokumentų rengimas

Vnt.

110

12.

Juridinių asmenų teisinės formos pertvarkymo dokumentų rengimas

Vnt.

160

13.

Įmonės likvidavimo dokumentų rengimas

Vnt.

40

14.

Juridinių asmenų registro formų užpildymas

Vnt.

5

15.

Juridinio asmens duomenų pakeitimas

Vnt.

30

16.

Susirinkimo protokolo, sprendimo ar kito VĮ Registrų centrui skirto dokumento parengimas

Vnt.

10

17.

Pagalba steigiant juridinius asmenis el. būdu

Vnt.

50

18.

Paraiškų paramai gauti parengimas

Vnt.

250

19.

Renginio organizavimas (patalpų paruošimas, dalyvių registracija) darbo valandomis

Val.

7

20.

Renginio organizavimas (patalpų paruošimas, dalyvių registracija) ne darbo valandomis

Val.

20

21.

Įrangos nuoma (kompiuteris, multimedijos projektorius) darbo valandomis

Val.

5

22.

Įrangos nuoma (kompiuteris, multimedijos projektorius) ne darbo valandomis

Val.

10

23.

Informacijos perdavimas elektroniniu laišku

Vnt.

1

24.

Nespalvotas kopijavimas / spausdinimas (formatas A4)

Vnt.

0,20

25.

Spalvotas kopijavimas / spausdinimas (formatas A4)

Vnt.

0,40

26.

Nespalvotas kopijavimas / spausdinimas (formatas A3)

Vnt.

0,40

27.

Spalvotas kopijavimas / spausdinimas (formatas A3)

Vnt.

0,80

28.

Skenavimas

Vnt.

0,50

29.

Laminavimas (kortelių, pažymėjimų)

Vnt.

1

30.

Laminavimas (A4 formato)

Vnt.

2

31.

Įrišimas

Iki 20 lapų

3

32.

Teksto rinkimas lietuvių k. (A4 formato)

lapas

4

33.

Duomenų įrašymas į USB atmintinę

Vnt.

2

34.

Nespalvotas pažymėjimų, diplomų, padėkos raštų spausdinimas (A4 formato)

Vnt.

2

35.

Spalvotas pažymėjimų, diplomų, padėkos raštų spausdinimas (A4 formato)

Vnt.

3

36.

Darbo vietos su kompiuteriu suteikimas

Val.

3

37.

Kelto bilietų užsakymas

Vnt.

8

38.

Seminarų, mokymų organizavimas (atsižvelgiant į renginio savikainą)

Vnt.

Kaina sutartinė

39.

Suvenyrų ir kitų prekių prekyba (atsižvelgiant į suvenyro savikainą)

Vnt.

Kaina sutartinė

40.

Lėktuvo bilietų registracija internetu

Vnt.

4

41.

Lėktuvo bilietų užsakymas

Vnt.

15

42.

Vietų, bilietų rezervavimas turizmo, apgyvendinimo, maitinimo ir laisvalaikio praleidimo įstaigose

Vnt.

Kaina sutartinė

 

________________________________

 

Atsiliepimai

Komentuoti