Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ

Kryžiai Budavonės kankiniams

Paminklai

1941 06 22 bolševikų žiauriai nužudytiems kunigams: Vaclovui Balsiui, Jonui Petrikui ir Justinui Dabrilai Budavonės miške. Budavonės miške, kankinimo vietoje dar 1942 m. pagal kunigo Pijaus Brazausko projektą pastatytas paminklas – trys sujungti kryžiai. 1944 m., grįžus sovietams, paminklas susprogdintas.
Dar Lietuvai nepaskelbus nepriklausomybės, tikintieji kreipėsi į rajono Vykdomąjį komitetą ir Partkomą leidimo atstatyti paminklą. Rajono religinių reikalų tvarkytojas J. Urbonas paprieštaravo. Tada nutarta griežtai pareikalauti, kad paminklą atstatytų rajono valdžia. Šie nesipriešino. Paminklas atidengtas 1989 m. birželio mėn., dalyvaujant apie 10 tūkst. Lietuvos gyventojų, pašventintas vyskupo Juozo Žemaičio.

Atsiliepimai

Komentuoti