Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ

Dabravolės piliakalnis

Piliakalniai

Piliakalnis yra Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, į pietus nuo Dabravolės, Pajevonio seniūnija. Važiuojant nuo Pajevonio Vištyčio link, maždaug 7 kilometre, matyti masyvi kalva. Tai Dabravolės piliakalnis. Piliakalnis su senovės gyvenviete yra pripažintas archeologijos paminklu. Archeologijos paminklo teritoriją sudaro piliakalnis su vakarinėje papėdėje esančia senovės gyvenviete. Pietiniuose pakraščiuose ir šlaituose aptinkama kultūrinio sluoksnio pėdsakų, rasta gruoblėtu paviršiumi lipdytos keramikos. Piliakalnis apardytas arimų, aikštelės pakraščiuose iškasti II Pasaulinio karo apkasai. Jis dirvonuoja, rytinis šlaitas apaugęs praretintais lapuočiais. Šiaurės rytų ir pietryčių šlaituose įrengti laiptai. Jo teritorija 210 m ilgio š.-p. kryptimi ir iki 140 m pločio. Jo status rytinis šlaitas yra apie 25 m. aukščio. Kiti šlaitai kiek žemesni ir nuolaidesni. Piliakalnio viršuje - ovali 36 m. ilgio aikštelė, kurios pietinės dalies plotis 22 m. Šiaurinė dalis kiek siauresnė. Pietiniuose pakraščiuose ir šlaituose aptinkama kultūrinio sluoksnio pėdsakų, rasta lipdytos gruoblėtu paviršiumi keramikos. Vakarinėje piliakalnio dalyje rasti buvusios gyvenvietės pėdsakai. Šalimais auga neįprasta daugiakamienė liepa (vieni suskaičiuoja 22, o kiti net 37 kamienus). Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečio viduriu – II tūkstantmečio pradžia. Kultūros paminklo teritorijos plotas 25 400 m².

Atsiliepimai

Komentuoti