Seminaras "Darbo santykių įforminimo aktualijos"

2021 m. kovo 30 d. 10:00 seminaras „Darbo santykių įforminimo aktualijos 2021 metais: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo“

Nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo aktualūs Darbo kodekso ir jį lydinčių teisės aktų pakeitimai. Jų žinojimas ir gebėjimas taikyti praktiškai padės išspręsti ne vieną darbuotojo ir darbdavio ginčą, kylantį dėl skirtingo DK ar kitų teisės aktų nuostatų interpretavimo. Mokymų metų nagrinėjami naujausi DK ir jį lydinčių teisės aktų pakeitimai, jų taikymas praktiškai, pateikiami iliustraciniai personalo dokumentų pavyzdžiai, atliepiantys aktualius DK ir kitų teisės aktų pakeitimus.

Kviečiame į nuotolinio mokymo 6 akademinių valandų seminarą.

Seminaro lektorė

Profesorė, dr. Virginija Chreptavičienė baigusi Kauno technologijos universitetą, kuriame apgynė ir daktaro disertaciją, vėliau studijavo teisę. Jos specializacija yra žmogiškųjų išteklių valdymas, darbo teisė, asmens duomenų apsauga, dokumentų valdymas, dalykinė komunikacija. Šia tematika 27 metus veda seminarus, vidinius mokymus, daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines įmones, minėta tematika dalyvauja tarptautiniuose projektuose, yra publikavusi 37 mokslinius straipsnių, 2 mokslo studijas, 2 knygas, su bendraautoriais parengė 2 monografijas, vadovavo 3 daktaro disertacijom, nacionalinių institucijų darbo grupėse dirbo ir tebedirba eksperte, dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės administravimo informacinę sistemą. Nuo 1995 m. Tarptautinės verslo komunikacijos asociacijos, Tarptautinės verslo mokymo asociacijos (SIEC/ISBE) narė.

Nagrinėdama programoje pateiktus klausimus, lektorė vadovaujasi Darbo kodekso, jį lydinčių teisės aktų reikalavimais, praktine 27 metų asmenine patirtimi darbo teisės srityje, suformuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismoaktualia praktika civilinėse bylose bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato nutarimais.

Seminaras skirtas įmonių, įstaigų vadovams bei darbuotojams, atsakingiems už darbo santykių įforminimą, personalo dokumentų tvarkymą ir apskaitą.

Seminaro metu nagrinėjama:

 • Darbo kodekso ir jį lydinčių teisės aktų pakeitimų ir taikymo aktualijos 2021 metais.
 • Priimant į darbą privalomų dokumentų rūšys, jų paskirtis.
 • Darbo tvarkos taisyklių, pareigybės aprašymų ir kt. lokalių teisės aktų, reglamentuojančių daro tvarką, darbo funkcijas, atsakomybę, darbo apmokėjimą ir t. t. rengimo reikalavimai.
 • Darbo sutarties rengimas.
 • Sudarytų darbo sutarčių turinio pakeitimo, papildymo įforminimo tvarka.
 • Darbo laikas ir jo apskaita. Darbo laiko norma. Sutrumpinta darbo laiko norma. Maksimaliojo darbo laiko reikalavimai. Darbo laiko apskaita.
 • Kasmetinių atostogų (minimalių ir pailgintų) suteikimo, perkėlimo, pratęsimo, kompensavimo tvarka. Atostogų grafikas, jo privalumai. Patvirtinto atostogų grafiko keitimo galimybės.
 • Papildomų, nemokamų atostogų suteikimo sąlygos, šių atostogų suteikimo tvarka.Nemokamo laisvo laiko suteikimo galimybės, įforminimo tvarka.
 • Darbo pareigų pažeidimo atvejai, pažeidimų įforminimo tvarka.
 • Darbo santykių pabaigos įforminimas, kai darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu, darbdavio iniciatyva, darbuotojo, darbdavio valia, nesant šalių valios ir kt.
 • Darbo sutarties pasibaigimo įforminimas.
 • Asmens byloje kaupiamų ir saugomų dokumentų rūšys jų paskirtis.
 • Personalo dokumentų tvarkymas ir apskaita.

Atsakymai į klausimus.

Seminaro kaina - 25 Eur.

Registracija būtina [email protected]; [email protected];

Telefonu +370 659 67332

Atsiliepimai

Komentuoti