Pradedamas įgyvendinti projektas „JAUNO VERSLO SUBJEKTŲ STIPRINIMAS VILKAVIŠKIO MIESTE“

Vilkaviškio jaunųjų verslininkų klubas, kartu su partneriu Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras

pradėjo įgyvendinti dar vieną projektą „JAUNO VERSLO SUBJEKTŲ STIPRINIMAS VILKAVIŠKIO MIESTE“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0509. Projektu siekiama suteikti pagalbą verslo pradžiai Vilkaviškio miesto jauno verslo subjektams. Įgyvendinu projektą bus suorganizuotos 5 dienos (40 val.) bendrųjų įgūdžių mokymų, suorganizuotos 12 dienų (96 val.) mokymų inovacijų vadybos srityje, suorganizuotos 2 konferencijos bei suteiktos verslo pradžiai reikalingos priemonės 12 jauno verslo subjektų.

Projektas įgyvendinamas pagal Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės strategiją ir bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Atsiliepimai

Komentuoti