Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ

Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčia

Bažnyčios

Bažnyčia stovi miesto pietvakarinėje dalyje prie gatvių sankryžos, pagrindiniu fasadu atgręžta į šiaurę. Klebono S. Čepulio rūpesčiu pagal architekto V. Landsbergio - Žemkalnio projektą 1928 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia ir klebonija. Bažnyčios didysis altorius su skulptūrine grupe buvo pastatytas 1929 m. Altorių sukūrė Bronius Pundzius. Tokia sukurta altoriaus kompozicija yra viena iš nedaugelių XX a. I p. Lietuvos bažnytinės dailės kūrinių. Ji reprezentuoja naujos stilistikos skverbimąsi į Lietuvos bažnytinę dailę bei architektūrą, plačiau paplitusią XX a. 4-jame dešimtmetyje. Antrojo pasaulinio karo metu bažnyčia ir altorius smarkiai nukentėjo, vėliau ji buvo kelis kartus remontuota, pašalinti altoriaus sužalojimai. Prieš restauruojant altorių buvo atlikti fotogrametriniai apmatavimai, mikroskopiniai, cheminiai, stratigrafiniai tyrimai. Remiantis jų duomenimis, buvo atlikti architektūrinių paviršių ir skulptūrų konservavimo restauravimo darbai. Bažnyčia yra monumentalaus nevientiso tūrio su atskirai pastatytu varpinės bokštu, trinavė, bazilikinė. Bažnyčioje yra septyni modernių formų altoriai. Bažnyčios interjerą puošia skulptoriaus A. Aleksandravičiaus darbo „Švč. Mergelės Marijos Nakaltai Pradėtosios“ skulptūra. Bažnyčios šventorius aptvertas mūro stulpelių ir metalinių strypų tvora. Jame 1982 m. pastatytas drožinėtas kryžius bei koplytstulpis, skirtas Lietuvos Katalikų bažnyčios kronikos dešimtmečiui.

Atsiliepimai

Komentuoti