Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ

Holokausto vieta Kybartuose

Istorija

Kontaktai

Adresas:

1941 m. birželio 29 d. Kybartų policija gavo gestapininko Lehmano užduotį suimti visus mieste gyvenusius žydus vyrus ir uždaryti į ūkininko Jurgio Giedraičio kluoną, esantį maždaug už 2 km nuo Kybartų netoli smėlio karjero. Į šį kluoną policininkai uždarė apie 106-116 vyrų. Tarp jų buvo ir keletas lietuvių tautybės buvusių sovietinių aktyvistų ir komunistų. Ankstų birželio 30 d. rytą iš kluono suimtieji grupėmis po 10 žmonių buvo varomi prie smėlio karjero ir ten šaudomi.

Literatūra:

Dieckmann, C., Sužiedėlis, S. Lietuvos žydų persekiojimas ir masinės žudynės 1941 m. vasarą ir rudenį, Vilnius, 2006;

Holokausto Lietuvoje atlasas;

Masinės žudynės Lietuvoje, Vilnius, 1973;

Kaip surasti? Išvažiavus iš Kybartų link Kudirkos Naumiesčio (5103 kelias), ties miesto pabaigos ženklu yra pirmas posūkis į dešinėje esantį lauko keliuką. Pravažiuodami matysite 3 sodybas, už jų yra atminimo rodyklė. Sekite nurodyta kryptimi 200 metrų iki paminklo.

Atsiliepimai

Komentuoti