Land plot located in Pramonės str. 10C, Vilkaviškis