Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras kartu su turizmo rinkodaros asociacija kviečia į intensyvius gidų kursus

Turizmo sektorius – nuolat pulsuojanti ūkio šaka, kurios vartotojas išsiskiria aukštu informuotumo ir savarankiškumo lygiu. Nematerialių paslaugų kokybė priklauso nuo informacijos teikėjo – gido profesionalumo. Pagal Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 2 str. 6 p., „Gidas – teisės aktų numatytus reikalavimus atitinkantis fizinis asmuo, kuris suteikia specialią informaciją apie lankomus muziejus, meno galerijas, gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus arba vietoves“. Gido profesinė kvalifikacija apibrėžta LR turizmo įstatymo 9 str. 2 p.: Gido profesinė kvalifikacija suteikiama aukštąjį išsilavinimą turintiems asmenims, išklausiusiems ne trumpesnį kaip 250 akademinių valandų specialų gidų rengimo kursą, kuris apima ekskursijų rengimo ir vedimo metodikos, retorikos, profesinės etikos, bendravimo, psichologijos, Lietuvos kultūros, istorijos ir geografijos disciplinas, ir išlaikiusiems praktinį ekskursijų vedimo egzaminą.
Kursų pradžia – 2019 m. balandžio 15 d., kursų pabaiga – 2019 m. birželio 29 d.
Preliminarus laikas: darbo dienomis 16.00-20.00 val., savaitgaliais nuo 10.00 val. (6-8 ak. val., priklausomai nuo dalyko temos).
Kursų programos trukmė: 250 ak. val. (140 val. – teorinės, 110 val. – praktinės).
Kaina: 250 Eur (išlaidos įėjimo į objektus bilietams ir transportui praktinių užsiėmimų metu į kainą nėra įskaičiuotos).
Vieta: teoriniai užsiėmimai – Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, praktiniai užsiėmimai – Vilkaviškio r.
Lankomumas: privalomas (teorinės valandos – ne mažiau 50 proc., praktinės valandos – ne mažiau 80 proc.).
Atsiskaitymų grafikas: derinamas su lektoriais, galimas individualus atsiskaitymas.
Mokomosios ekskursijos vyks savaitgaliais pagal iš anksto sudarytą grafiką. Reikalavimai pageidaujantiems lankyti gidų kursus:
-Aukštojo mokslo diplomas (kolegijos ar universiteto), gali būti baigiamjo kurso studentas /-ė;
-Valstybinės kalbos – lietuvių – žinojimas;
-Užsienio kalbų žinojimas (pageidaujama mokėti ne vieną užsienio kalbą); -Užsieniečiams pageidaujama žinoti valstybinę kalbą (kalbėjimas ir skaitymas) ir užsienio (anglų) kalbą.
Dėstomi dalykai: Lietuvos turizmo teisės pagrindai ir gido profesinės etikos bei profesinės veiklos aspektai; Lietuvos kultūros pagrindai; Lietuvos istorijos pagrindai; Lietuvos ir Europos geografijos pagrindai ir turizmo išteklių apžvalga; Pasaulio ir Lietuvos architektūros bei dailės raidos pagrindai; Gido komunikacija ir retorika; Bendravimo psichologijos pagrindai; Pirmosios medicinos pagalbos pagrindai; Ekskursijų rengimo ir vedimo metodika.
Gidų kursų dalyviui, atsiskaičiusiam dalyko temą ir ekskursijos vedimo praktikas, leidžiama laikyti egzaminą – ekskursijos pravedimą. Jį išlaikius, išduodamas gidų kursų baigimo pažymėjimas. Įgijus šį pažymėjimą, teikiamas prašymas gido kvalifikacijos pažymėjimui gauti.
Informacija ir registracija:  tel. 8 342 20525, el. p. info@vilkaviskisinfo.lt, arba adresu J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.