Edukacinės programos

 

JONO BASANAVIČIAUS GIMTINĖ
Gimtinės g. 17, Ožkabalių I k., Vilkaviškio r., tel. 8 342 69365
Gilių kava: jaunam – stiprybė, senam – sveikata
Edukaciniame užsiėmime pasakojama apie XIX–XX a. sandūroje Sūduvoje valstiečių gamintus ir mėgtus kavos pakaitalus. Lankytojai sužino, kokie augalai šio gėrimo gamybai buvo naudojami dažniausiai, kaip jie virsdavo kavos gėrimu ir kokiomis maistinėmis savybėmis pasižymėjo. Pristatomi prieskoniai ir priedai kavai gardinti bei užkandžiai, kuriuos šeimininkės tiekdavo kava vaišindamos svečius.

Tas velykaičio gražumėlis
Edukacinė popietė skirta gavėnios laikotarpio ir Velykų papročiams pristatyti. Jos dalyviai supažindinami su natūraliais kiaušinių dažymo būdais, dažniausiai dažymui naudotais augalais. Aptariama velykaičių spalvų bei raštų simbolika. Mokiniai sužino, kokią paskirtį šventės metu atliko Velykų eglutė, kuo svarbi Velykų bobutė. Žaidžiami velykiniai žaidimai, einami rateliai.

Pažink Sūduvos krašto signatarus
Edukacinės programos dalyviams surengiama viktorina, skirta Vasario 16-ajai paminėti. Atliekant įvairias užduotis ir besivaržant tarpusavyje sužinoma naujų istorinių faktų, pasitikrinamos jau turimos žinios. Viktorina paruošta žaidimo pagrindu, todėl padeda lengviau įsiminti visus iš Sūduvos krašto kilusius Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus.

Keptuvėj čirška, burnoj tirpsta…
Mokiniai supažindinami su XIX–XX a. sandūros Sūduvos valstiečių maisto gaminimo papročiais, prietarais, tradicijomis ir folkloru, gali parodyti savo sumanumą atpažindami įvairius grūdus bei buities rakandus. Sužino, iš ko maišomas blendinys ir ką simbolizuoja blynas. Didelėje keptuvėje kepami blynai ir ragaujami su įvairiais dažiniais. Blynus reikia valgyti, o ne kalbėti apie juos. Tai faktas kaip blynas!

Pro vaikystės langą
Edukacinės programos metu dalyviai susipažįsta su muziejuje esančiomis etnografinėmis ekspozicijomis, valstiečių namų apyvokos daiktais ir darbo įrankiais, išklauso pasakojimą apie Jono Basanavičiaus vaikystę, santykius su šeimos nariais, jam nutikusius nuotykius, linksmas ir įdomias istorijas, kurias jam pasakojo tėvas. Jauniausiems programos dalyviams pateikiama kūrybinė užduotis – nupiešti tai, ką Jonas Basanavičius galėjo matyti pro savo vaikystės namų langą, vyresniesiems – užduočių sąsiuviniai su klausimais, mįslėmis, kryžiažodžiais.

Vargo mokykla
Pamokoje suvalkietiškoje stuboje inscenizuojama autentiška XIX amžiaus slaptosios lietuviškos mokyklos aplinka, pasakojama apie spaudos draudimo laikus, daraktorių mokyklas. Supažindinama su draustąja literatūra, daraktorių mokyklų mokymo priemonėmis. Žvakių šviesoje mokomasi rašyti grifelinėje lentelėje, skaitoma maldaknygė, iš kurios rašto mokėsi Jonas Basanavičius.

Kviečiu – išsikepkime riestainį iš kviečių!
Edukacinės programos dalyviai išsiaiškina, kas gi yra tie cukriniai riestainiai, kada jais vaišinasi, iš ko jie gaminti. Kiekvienas gali viską išbandyti praktiškai – savo rankomis suriesti cukrinį riestainį ir parvežti jį lauktuvių namo. Taip pat išgirsta įvairių mįslių, patarlių, priežodžių apie riestainius, bando atspėti, ką reiškia tarmiški žodžiai, lenktyniauja greitakalbių konkurse.

Kai žemę puošia ąžuolai
Ekskursijoje po Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyną lankytojai sužino jo sodinimo istoriją, susipažįsta su ąžuolyno giraitėmis, aplanko vardinius ąžuolus. Išgirsta pasakojimą apie ąžuolų rūšis, jų sodinimą, naudą, apie ąžuolą lietuvių liaudies mitologijoje, tautosakoje, etnografijoje. Po pasivaikščiojimo siūloma žinias patikrinti praktiškai – dalyvauti viktorinoje ar spręsti užduočių sąsiuvinius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kai eglutė namuose
Ši edukacinė programa skirta advento laikotarpiui. Vaikai supažindinami su Kalėdų eglutės atkeliavimo į Lietuvą istorija ir jos puošimo tradicija. Kiekvienas programos dalyvis įgytas žinias išmėgina praktiškai – pasigamina savo eglutei seniausių kalėdinių žaisliukų iš tešlos, natūralių gamtinių medžiagų ir popieriaus.

 

 

 

 

 

 

Mergvakaris
Edukacinėje programoje būsima nuotaka supažindinama su senųjų vestuvių pradinio etapo – vakarynų – papročiais. Pradžioje vyksta vyriausios pamergės rinkimai. Vėliau nuotaka atsisveikina su rūtų darželiu, pinamas rūtų vainikėlis, apdainuojama, apdovanojama, pašokdinama. Aiškinamasi, kaip nuotaka turi elgtis vestuvių metu, kad santuokinis gyvenimas būtų sėkmingas ir laimingas. Mergvakaris baigiasi naujos būsimos nuotakos išrinkimu.

 

Krikštynos
Edukacinio užsiėmimo dalyviai sužino apie senuosius šios šeimos šventės papročius. Senojoje suvalkiečio sodyboje susirinkę svečiai patys tampa tradicinių krikštynų dalyviais: spėja būsimą naujo šeimos nario gyvenimą, aiškinasi jo vardo reikšmę, išbando krikšto tėvus, primena jų pareigas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suvalkietiška veseilia
Programos metu jaunavedžiai supažindinami su senųjų suvalkietiškų vestuvių papročiais ir patys patiria ano meto vestuvininkų išbandymus. Jie tikrina vienas kito sumanumą ir išradingumą, išsiaiškina, kokia ateitis jų laukia.

Protų mūšis „Ką žinau apie Joną Basanavičių?“
Edukacinės programos dalyviams surengiama interaktyvi viktorina, kurioje užduodami klausimai, susiję su tautosakininku, publicistu, pirmojo lietuviško laikraščio „Aušra“ leidėju, gydytoju, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataru Jonu Basanavičiumi.

GERĄ GIRĄ GERA GERTI
Edukacinės programos dalyviai sužino, kas senaisiais laikais buvo vadinama „rūgštele“, kurios turėdavo kiekviena šeimininkė jau XVI a. Pasakojama, kaip gira atsirado, atskleidžiamos gamybos proceso paslaptys. Kiekvienas išgirsta apie giros naudingąsias, gydomąsias savybes, išmoksta greitakalbių, įvairių su ja susijusių prietarų. Galiausiai degustuojama keleto rūšių gira, supažindinama su jos gamybos procesu.

ŠEIMININKE, DĖK KOPŪSTŲ, KAD PILVAI MŪS IŠIPŪSTŲ…
Edukacinės programos metu sužinosite, kas yra pasninkas ir ką jo metu žmonės valgė. Pasninkas neįsivaizduotas be tradicinės lietuviškos daržovės – kopūsto. Pasitikrinsite, kokias pažįstate kopūstų rūšis, sužinosite, kaip raugiami kopūstai ir jų užsiraugti galėsite patys. Kad galva nebūtų „tuščia kaip kopūstas“, spręsite uždavinius ir minsite mįsles. Galiausiai ragausite raugintų kopūstų su „šutbulvėmis“ ir silke.

 

ATBĖGA ELNIAS DEVYNIARAGIS
Programa skirta Advento-Kalėdų laikotarpiui. Ji susideda iš dviejų dalių: pirmoje dalyje edukacinės programos dalyviai supažindinami su to laikotarpio papročiais, folkloru, kulinariniu paveldu, žaidžia žaidimus, buriamasi. Antrojoje dalyje dalyviai gali rinktis Advento-Kalėdų laikotarpio patiekalų degustaciją arba krosnyje kepti kūčiukus.

 

PAŽINK LIAUDIES GRAFIKĄ (+2€ ASMENIUI)
Edukacinės programos dalyviai sužino, kokią vietą lietuvių liaudies vaizduojamojoje dalyje užima meno raižiniai. Išgirsta raižinių atsiradimo Lietuvoje istoriją. Išsiaiškina, kokia atlikimo technika, spalvinė gama, kompozicija bei tematika vyravo šios rūšies kūriniuose. Gautos teorinės žinios pritaikomos praktiškai – išbandoma lino raižinių tematika.

PROTŲ MŪŠIS KĄ ŽINAU APIE SUVALKIJOS ETNINĘ KULTŪRĄ?
Edukacinės programos dalyviams siūlomas patrauklus būdas susipažinti su ta sritimi, kuri sulaukė išskirtinio Jono Basanavičiaus dėmesio nuo mažumės iki pat senatvės – etnine kultūra. Jonas Basanavičius gimė ir augo Suvalkijoje, todėl daugiausia dėmesio skiriama šio regiono etnokultūrai. Dalyvauti protų mūšyje kviečiami visi norintys pasitikrinti savo žinias apie Suvalkijos regiono papročius, folklorą, materialinę ir dvasinę kultūrą, architektūrą ir linksmai bei prasmingai praleisti laiką Jono Basanavičiaus gimtojoje sodyboje.

 

BENDRUOMENĖ „VIRBALIO VARTAI“
Vilniaus g. 7, Virbalis, tel. 861149622
Duonos kelias
Senųjų amatų centre vykdoma edukacinė programa „Duonos kelias“, kurios metu praeisite visą duonos kelią nuo žemės dirbimo iki duonutės patekimo ant mūsų stalo. Spėsite kuriam javų pėdui priklauso grūdai supilti maišeliuose. Susipažinsite su senoviniais įrankiais ir rakandais. Išgirsite daug patarlių, mįslių, prietarų susijusių su duona. Sužinosite kokia duona kepama kitose šalyse. Patys rankinėmis girnomis malsite grūdus duonai Dalyvausite duonos kepimo procese,pamatysite kaip iškūrenama duonkepė krosnis, patys susiformuosite ruginės duonos kepalėlį ir iškeptą šiltą parsivešite į namus. Pasivaišinsite mūsų kepama rugine ir kvietine duona, mieliniu pyragu, mūsų gaspadinių spaudžiamu sūriu ir mušamu sviestu, bei tikrais suvalkietiškais lašiniais ir dešra. Skanausite mūsų renkamą ir ruošiamą ypatingą žolelių arbatą. Galėsite pakramtyti medaus pilno korio. Kol keps duona susipažinsite su grindinių takų audimu, žvakių liejimu, virvių vijimu, turėsite galimybę paminkyti molį, pasukti galvą prie Mykolo galvosūkių.
Suaugusiųjų grupės degustuoja išskirtinį mūsų produktą – „TREJANKA“- ruošiamą pagal receptą, kuriam virš 150 metų. Centre veikia suvenyrų krautuvėlė.
Papildomai galima užsisakyti kugelį.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Plotkelės istorija ir gimimas“
Edukacinė programa „Plotkelės istorija ir gimimas“, kurios metu susipažinsite su kalėdaičio (plotkelės) atsiradimo istorija, sužinosite ir išmėginsite adventinio laikotarpio darbus, kūčių vakaro burtus, pamatysite kaip kepamos plotkelės ir po vieną parsivešite į namus, ragausite arbatą ir tikrą kalėdinį meduolį.
Priimamos grupės nuo 10 asmenų.

 


GIŽŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Tel. 8 656 40446
Gižai – liepų kaimas
Vilkaviškio rajono Gižų kaimo bendruomenė kviečia į edukacinę kelionę „Gižai – liepų kaimas“. Jei norite išgirsti, kokias istorijas mena šimtmečius skaičiuojanti Gižų liepa, sužinoti, kokias paslaptis saugo Prapuolenių dvaro svirno šikšnosparnis, paskanauti liepžiedžių arbatos ir medaus, išsikepti kvapnų skanėstą.
Liepa – Gižų seniūnijos simbolis, besipuikuojantis Gižų seniūnijos herbe. Vaikščiojant puikiomis liepų alėjomis susipažinsite su Gižų kaimo istorija, išgirsite nuostabių istorinių pasakojimų apie Gižuose gyvavusį dvarą, apie liepą, menančią nelaimingą, tragišką meilę. Liepos šakos apsiviję ir gyvenvietės centre 400 metų Gižų kaimo sukakčiai pastatytą paminklinį akmenį.

BITININKĖ IR VAŠKO ŽVAKIŲ LIEJĖJA EDITA AUGULIENĖ
Tel. 8 602 32173
Žvakių liejimas
Edukacijos metu ji supažindina dalyvius su vaško savybėmis, bitininkystės tradicijomis. Gausias žinias papildo asmeninė bitininkės Editos Augulienės patirtis, meilė bitėms ir vaškui. Bitininkė edukacijos metu atskleidžia subtilaus, kruopštumo ir žinoma fantazijos bei meilės darbui reikalaujančio žvakių gamybos proceso paslaptis. Kiekvienas dalyvis pasigamina po žvakelę, sušildytą savo rankomis.

SUVALKIJOS (SŪDUVOS) KULTŪROS CENTRAS-MUZIEJUS
Dvaro g. 6, Paežerių k., Vilkaviškio r., tel. 8 342 46268
To sviestelio gardumas
Praktinė pažintinė programa apie sviesto gaminimą ir jo kelią iki stalo. Lankytojai dalyvauja sviesto mušimo procese. Kol mušamas sviestas, pagal amžiaus grupes sprendžiamos užduotys. Pamokos pabaigoje ragaujama naminė duona su pačių programos dalyvių sumuštu sviestu.

 

 

 

 

 

Maistas ir drabužiai Lietuvos dvaruose
Programos tikslas – supažindinti su Lietuvos dvarų kultūra, kokius valgius mėgo dvaro šeimininkai, kaip jie rengėsi, pramogavo. Išgirsite skaniausius Mykolo Kleopo Oginskio laikų maisto receptus, susipažinsite XVIII a. bajorų drabužių subtilybėmis. Edukacinės programos metu atliekamos praktinės užduotys, rodoma vaizdinė medžiaga.

Suvalkietiškas tautinis kostiumas
Programoje lankytojui yra pristatomas XIX a. pab. – XX a. pr. suvalkietiškas tautinis kostiumas, analizuojamos jo sudedamosios dalys, audimas ir siuvimas. Pamokos žinių įtvirtinimui naudojamos dėlionės ir spalvinimo užduotys. Edukatorius programą veda apsirengęs suvalkietišku tautiniu kostiumu.

Senosios žolininkystės tradicijos
Daugelis vaikų ir suaugusiųjų nepažįsta vaistinių augalų, nežino jų pritaikymo kasdieniniame gyvenime, sveikatos stiprinime. Vykdant programą supažindinama su žolininkystės tradicijomis,  dažniausiai vartojamomis vaistažolėmis ir jų savybėmis. Dalyviai gali pauostyti, paragauti, apžiūrėti įvairius vaistinius augalus, degustuoti jų arbatas. Dalyviai išmoksta atpažinti vaistinius augalus, juos panaudoti savo reikmėms.

 

 

 

 

 

 

 

 

Piemenėlių džiaugsmai ir rūpesčiai
Programa skirta darželinukams ir  1–5 klasių mokiniams, besidomintiems senosiomis lietuvių darbo ir švenčių tradicijomis. Galėsite pasijusti mažaisiais piemenukais: pasipuošę jų apdarais švęsime Jurgines ir Sekmines, prisiminsime senuosius ganymo papročius, žaisime, dainuosime, mokysimės burtų. Šeimininkė pavaišins sūriu ir riestainiais. Galbūt ir gudrusis dėdė Lapinas užsuks į svečius…

 

 

 

 

 

Senojo pašto paslaptys
Programos tikslas moksleivius supažindinti su pašto atsiradimo istorija, įvairiais gabenimo  būdais ir kaip buvo antspauduojami laiškai. Jos metu pasakojama apie netikėčiausius ir įdomiausius laiškų siuntimo būdus, nuo pašto balandžių iki katino paštininko Emdžėjaus (M. J.). Edukacinės programos metu dalyviai mokosi iššifruoti slaptas žinutes,  rašyti laiškus specialiai paruošta tikra žąsies plunksna, ir laiškučius parašyti rašomąja mašinėle savo brangiam žmogui, o gal net ir sau pačiam. Labai didelio susidomėjimo sulaukia spausdinimo mašinėlės, kuriose vaikai dažniausia pasigenda „delete“  klavišo.  Parašytus laiškus dalyviai mokosi užantspauduoti vaško ir rašalo antspaudais. Programos metu visa teorinė medžiaga iliustruojama rodomom skaidrėm, paveiksliukais pieštais spausdinimo mašinėlėmis ir muziejuje saugomomis filatelijos kolekcijomis.

Miesto istorija, senieji pastatai
Programos tikslas – supažindinti su Vilkaviškio miesto istorija, istorijos ir kultūros objektais.   Programa vykdoma vaikščiojant po miestą, aplankant žymias jo vietas. Dalyviai supažindinami su Vilkaviškio miesto istorija, aplankomi žymesni pastatai, istoriniai ir kultūros paminklai, papasakojama jų istorija. Moksleiviams pateikiamos užduotys – miesto plane pažymėti aplankytus objektus, nuotraukose atpažinti pastatus.

 

 

 

 

Žaidimų pynė
Programos tikslas – supažindinti su etnokultūra žaidimų pagalba. Pasakojama žaislų atsiradimo istorija, gaminimo procesas, pristatomos medžiagos iš kurių buvo gaminami žaislai. Edukacinės programos metu dalyviai žaidžia XX ir XXI a.  judrius  bei loginius komandinius žaidimus, kurių metu susipažįsta su senaisiais buities daiktais.

Lino kelias
Nuo gilios senovės Sūduvoje buvo auginami linai, susiformavo linininkystės tradicijos. Dabar linai mažai kur auginami, užmirštos tradicijos, nežinomi su jais susiję darbai ir įrankiai. Daugelis nėra matę linų ir jų produkcijos. Programos tikslas – atgaivinti linininkystės tradicijas, supažindinti su linų auginimo ir apdirbimo darbais, žaliavomis ir jų panaudojimu. Moksleiviai gali ne tik pamatyti, bet ir patys pabandyti dirbti šukočiais, bruktuvėmis, mintuvais, pasimokyti austi staklėmis, iš pakulų nusivyti virvę, iš linų žaliavos pasigaminti dailės darbus ir kt. Ši programa papildys istorijos, gamtos, etninės kultūros pamokų temas.

Kaip gyveno mūsų senoliai

Tai praktinė pažintinė programa apie XIX  a. pab. – XX a. I-IV dešimtmečio Sūduvos krašto valstiečių kasdieninius darbus ir buitį. Programa pradedama susipažindinimu su darbo įrankiais kurie buvo naudojami žemdirbystėje, javų rūšimis bei valymo mašinomis. Toliau programos dalyviai praktiškai dalyvauja paruošdami grūdus maistui – piestoje grūsdami  ir rankinėmis girnomis maldami. Buities skyriuje susipažįstame su indais, medžiagomis iš kurių jie pagaminti,  apšvietimo priemonėmis, jų veikimo principais. Programos pabaigoje sprendžiamos užduotys. Edukatorius programą veda apsirengęs suvalkietišku tautiniu kostiumu.

DIDŽIŲJŲ ŠELVIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Didžiųjų Šelvių k., Saulės g. 8, Vilkaviškio r., tel. 861211987 
„Maža bitutė – saldus medutis“
Edukacinis užsiėmimas skirtas vaikams ir suaugusiems.
Edukacija vykdoma visus metus. Užsiėmimo metu pasakojama ką reiškia pasakymas „darbšti kaip bitė“ ir kodėl sakoma, kad „be bičių nebūtų ir žmonių“. Supažindinama, kur ir kaip bitės surenka medų. Dalyviai pažvelgia į  bičių avilį, stebi bitelių veiklą stikliniame aviliukyje (šiltuoju metu), patys paliečia, pauosto, paragauja bičių produktus, sužino kaip bičių produktai stiprina sveikatą, susipažįsta su bitininko rūbais, bitininkavimo įrankiais, įnagiais. Po užsiėmimo vaišinama žolelių arbata, sumuštinukais su medumi.
Užsiėmimo trukmė 1,5 val.

 

 

 

 

 

 

 

„Medkopis“
Edukacinis užsiėmimas skirtas vaikams ir suaugusiems. Edukacija vykdoma (V-VI-VII-VIII-IX mėn.). Dalyviai susipažįsta su medingais augalais, skirtingų rūšių medumi, jo skirtumais, ypatumais, su produktais kurie dera prie medaus ir kaip teisingai vartoti medų, kiek reikia žmogui suvalgyti medaus, kokia medaus nauda sveikatos stiprinimui?
Užsiėmimo metu praktiškai dalyviai atsiakiuoja korį, išsisuka medų, išsikošia. Po užsiėmimo skirtingo medaus degustacija, žolelių arbata.
Užsiėmimo trukmė 1,5 val.

 

 

 

 

 

 

 

„Tas kiaušinio margumėlis“
Edukacinis užsiėmimas skirtas vaikams ir suaugusiems. Edukacija vykdoma prieš Velykas. Užsiėmimo metu pasakojama krikščioniška Velykų kilmė, papročiai, margučio, kaip pavasario ir gyvybės simbolio, vaidmuo, aiškinama raštų reikšmė. Lankytojai patys margina kiaušinį, mažesni jį piešia, o iš anksto susitarę, vyresni lankytojai margina vašku.

 

 

 

 

 

„Vaško dovanėlės“
Edukacinis užsiėmimas skirtas vaikams ir suaugusiems. Edukacija vykdoma visus metus. Užsiėmimo metu pasakojama iš kur atsiranda vaškas, apie artėjančio laikmečio tradicijas, papročius, vaško žvakių naudojimą, jų poveikį sveikatos stiprinimui. Veiklų metu bus išbandytas vienas būdas vaško žvakei pasigaminti. Dalyviai pasirinks iš keleto žvakių gaminimo būdų: senovinių žvakių liejimas, žvakių auginimas, žvakės sukimas iš vaškuolės, žvakių gaminimas formelėse. Dalyviai pasigamina reikiamą lininę dagtį. Savo pagamintą žvakelę papuošia vaško dekoracijomis. Lauktuvių gauna po vieną žvakę.

 

 

 

 

 

 

 

„Karpinių ažūrai“
Edukacinis užsiėmimas skirtas moksleiviams ir suaugusiems. Edukacija vykdoma visus metus. Užsiėmimo metu dalyvis kerpa pasirinktą karpinį. Siūlomi tematiniai, proginiai karpiniai. Siūloma karpyti, užuolaidėlę, gyvybės medį, atviruką, knygos skirtuką, snaiges. Dalyviai išsilanksto, nusipiešia savo piešinį, gali naudoti trafaretą. Namo parsiveža savo iškarpytą karpinį.

„Kalėdiniai vainikai su vaško dekoracijomis“
Edukacinis užsiėmimas skirtas vaikams ir suaugusiems. Edukacija vykdoma adventiniu laikotarpiu. Užsiėmimo metu papasakojamos gražiausios istorijos apie Šv. Kalėdų tradicijas, papročius. Dalyviai susikuria savo kalėdinį vainiką su kvepiančiais prieskoniais, džiovintais augalais, vaško dekoracijomis.