Užimtumo tarnybos paslaugos darbdaviams

Kviečiame bendradarbiauti ir naudotis Užimtumo tarnybos nemokamai teikiamomis paslaugomis darbdaviams.

Ieškant naujų darbuotojų, siūlome registruoti laisvas darbo vietas Užimtumo tarnyboje, nes tai galimybė:

ü skelbti darbuotojų paiešką didžiausiame šalyje portale Užimtumo tarnyba (ldb.lt) bei, jei to pageidaujate, Europos darbo mobilumo portale;

ü matyti kandidatų CV, išsisaugoti juos ir bendrauti su tinkamais kandidatais tiesiogiai;

ü organizuoti darbuotojų atranką, atsižvelgiant į keliamus kvalifikacinius reikalavimus, Jūsų įmonėje arba Užimtumo tarnyboje.

Įdarbinant Užimtumo tarnyboje registruotus darbo ieškančius asmenis siūlome:

ü dalyvauti remiamojo įdarbinimo priemonėse ir gauti darbuotojų darbo užmokesčio subsidiją, jei darbinate darbo rinkoje papildomai remiamą asmenį. Visa informaciją rasite nuorodoje Subsidijos darbo užmokesčiui - Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (uzt.lt).

Siūlome pasinaudoti tinkamų darbuotojų, išmanančių įmonės technologinius įrengimus ir darbo aplinką, rengimo galimybėmis:

ü profesinis mokymas – pasirašydami Trišalę sutartį Jūs galėsite dalyvauti būsimo darbuotojo profesinio mokymo procese. Daugiau informacijos rasite nuorodoje Profesinis mokymas - Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (uzt.lt);

ü įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį – profesinio mokymo forma, kai su asmeniu sudarote pameistrystės darbo sutartį ir teorinį profesinį mokymą pagal parengtą mokymo programą vykdote Jūs arba profesinio mokymo teikėjas, o praktinė profesinio mokymo dalis vykdoma tiesiogiai darbo vietoje. Išsamesnė informacija nuorodoje Pameistrystė - Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (uzt.lt).

Jei planuojate plėsti verslą ir kuriate naujas darbo vietas, siūlome vykdyti paramos darbo vietoms steigti priemones:

ü darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas. Plačiau apie šią priemonę Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas - Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (uzt.lt) nuorodoje;

ü vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas. Visą informaciją rasite Vietinės užimtumo iniciatyvos: sąlygos ir tvarka - Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (uzt.lt) nuorodoje.

Kviečiame pasinaudoti:

informavimo ir konsultavimo paslaugomis:

ü įdarbinant neįgaliuosius asmenis arba teikiant lydimąją pagalbą jiems įsidarbinus;

ü trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo klausimais;

ü grupės darbuotojų atleidimo atveju.

subsidijavimo priemonėmis:

ü jei įdarbinote nuolatinę privalomąją karo tarnybą atlikusį karo prievolininką;

ü jei įdarbinote Užimtumo tarnybos nukreiptą bedarbį ir patiriate vežimo į darbą ir atgal išlaidas.

Paskyrus kontaktinį įmonės atstovą, Užimtumo tarnybos elektroninėmis paslaugomis Jūs galite naudotis savo darbo vietoje.

Jums bus suteikta teisė prisijungti prie Užimtumo tarnybos informacinės sistemos ir naudotis elektroninėmis paslaugomis darbdaviams:

ü galimybe registruoti laisvas darbo vietas, teikti prašymus darbuotojų atrankų vykdymui, stebėti laisvų darbo vietų užpildymo procesą. Detali informacija nuolat atnaujinamame Microsoft Word - naudojimosi_e paslaugomis vadovas_2013.doc (uzt.lt);

ü pasirašyti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo ir finansavimo sutartis bei teikti jų finansavimo dokumentus. Naudojimo patarimų rasite nuorodoje https://uzt.lt/darbdaviui/elektroniniu-paslaugu-naudojimo-gidai-darbdaviams/;

ü tvarkyti Jūsų įvestą informaciją;

ü gauti informaciją apie skyriuje organizuojamus renginius ir dalyvauti juose;

ü atsakyti į darbdavių apklausos anketų klausimus, gauti kitą aktualią informaciją.

Išsamią informaciją apie visas mūsų teikiamas paslaugas darbdaviams galite rasti pagal nuorodą Darbdaviui - Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (uzt.lt).

Kviečiame kreiptis į artimiausią Užimtumo tarnybos Kauno klientų aptarnavimo departamento padalinį - Vilkaviškio skyrių. Skyriaus vedėja Reda Besasparienė , tel. (8 645) 30369, el. paštas: [email protected].

Jei pageidaujate detalesnės konsultacijos apie darbdaviams teikiamas paslaugas, maloniai prašome susisiekti su Vilkaviškio skyriaus paslaugų darbdaviams specialiste, tel. (8 698) 74288 el. paštas: [email protected] arba apsilankyti Vilkaviškio skyriuje adresu S. Daukanto g 17 A, Vilkaviškis, arba paslaugų pristatymui pasikviesti mus į savo įmonę.

Atsiliepimai

Komentuoti