Kaip suvaldyti asmens duomenų apsaugos rizikas įstaigose/įmonėse

2021 m. balandžio 15 d. 10:00. 

Nuo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įsigaliojimo (2018 m. gegužės 25 d.) praėjo treji metai. Per šiuos metus visos įstaigos (duomenų valdytojai), siekdamos įgyvendinti BDAR reikalavimus ir suvaldyti su asmens duomenų apsauga susijusias rizikas, privalėjo pasirengti privalomus dokumentus, peržiūrėti bei atnaujinti jų turinį, pagal Valstybinės duomenų inspekcijos reikalavimus, įdiegti tinkamas asmens duomenų tvarkymo organizacines ir technines priemones. VDAI bei šio seminaro lektorės atlikti patikrinimai atskleidė, kad duomenų valdytojai nepakankamai įgyvendina BDAR reikalavimus. Šis seminaras – unikali galimybė išsiaiškinti duomenų apsaugos pažeidimų rizikas švietimo įstaigoje ir jas įvertinus, numatyti priemones, kurios leistų operatyviai jas suvaldyti.

Kviečiame įmonių/įstaigų vadovus ir darbuotojus, atsakingus už asmens duomenų tvarkymą ir priežiūrą,į nuotolinio mokymo 6 valandų praktinį-konsultacinį seminarą.

Seminaro lektorė auditorė, profesorė, dr. Virginija Chreptavičienė, baigusi Kauno technologijos universitetą, kuriame apginė ir daktaro disertaciją, vėliau studijavo teisę, turinti dvidešimt aštuonerių metų patirtį vedant seminarus, kursus ir vidinius mokymus. Penkerius metus gilinasi į asmens duomenų apsaugos įmonėse, įstaigose problemas, teikia konsultacijas.

 

Dėmesio. Seminaro metu dėstytoja pateiks asmens duomenų apsaugai privalomų dokumentų iliustracinius pavyzdžius, jais pasidalins su seminaro dalyviais.

Seminaro metu nagrinėjami klausimai:

  1. Asmens duomenų apsaugos teisinis reglamentavimas.
  2. Naujausi VDAI išaiškinimai ir rekomendacijos dėl asmens duomenų apsaugos priemonių taikymo.
  3. Teisėti pagrindai tvarkyti duomenų subjektų duomenis.
  4. Asmens duomenų apsaugos auditas:darbai, kurių dar neatliko asmens duomenų tvarkytojai (duomenys iš atliktų tyrimų).
  5. Kaip užtikrinti asmens duomenų apsaugą: dažniausiai daromi pažeidimai (duomenys iš atliktų tyrimų). Ką ir kaip patobulinti?
  6. Privalomi dokumentai asmens duomenų apsaugai, reikalavimai jų turiniui, kas pasikeitė, nauji reikalavimai.
  7. Asmens duomenų apsauga personalo dokumentuose – dažniausiai daromos klaidos.
  8. Asmens duomenų tvarkymo įstaigose/įmonėse, probleminiai aspektai.
  9. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas.
  10. Atsakomybė už asmens duomenų saugojimo pažeidimus.

Kaina 42 Eur asmeniui.

Diskusija. Atsakymai į klausimus.

Registracija būtina.

VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

Mob. (8 659) 67332

[email protected]

www.vilkaviskisinfo.lt

Atsiliepimai

Komentuoti