Pūstapėdžių kaimo bendruomeniniai verslai

Edukacinė programa "Vilnos kelias";
Vaikų dienos centras;
Koplyčia.