VILKAVIŠKIO VIETOS VERSLO IR VALDŽIOS PUSRYČIAI

Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centre įvyko vietos verslo ir valdžios susitikimas. Jame dalyvavo daugiau nei 30 Vilkaviškio rajono verslininkų, rajono savivaldybės meras A. Neiberka, vicemeras K. Kiaulakis, administracijos direktorius V. Gavėnas, administracijos darbuotojai, darbo biržos bei rajono spaudos atstovai. Susitikimo svečiai – VšĮ „Versli Lietuva“ projektų vadovė Eglė Stebulienė bei Kauno pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo direktorius Evaldas Ulevičius.

Pradėdamas susitikimą TVIC direktorius V. Girdauskas pasiūlė, jog centro erdvė nuolat taptų ta verslo ir valdžios susitikimų vieta, kur susitikusios visos pusės išsakytų savo problemas ir lūkesčius, o TVIC taptų ne tik informacijos teikėju, bet ir tuo abiejų pusių interesų derintoju bei tarpininku, pagal savo galimybes padedančiu ieškoti iškilusių problemų sprendimo.

Pagrindinė susitikimo, kurio tema – „ES finansinė parama verslui: sąlygos ir galimybės“, pranešėja Eglė Stebulienė supažindino susirinkusius su ES finansavimo galimybėmis. Pristatytos paramos programos, kurias valdo Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), Lietuvos Verslo paramos agentūra (LVPA) inovacijas finansuojanti Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), paskolų bei garantijų teikėjai – UAB „Investicijų ir verslo garantijos (INVEGA). Daugiausia dėmesio skirta priemonei „Parama investicijoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“, kurios paraiškos dar yra priimamos iki rugsėjo 28 dienos ir dėl kurių dar galima kreiptis į Turizmo ir verslo informacijos centrą. Prelegentė pristatė ir 2 šių metų lapkričio mėnesį startuosiančius kvietimus teikti paraiškas paramai verslo kūrimui. Nuo lapkričio 2 iki lapkričio 30 dienos bus priimamos paraiškos gauti iki 40 tūkstančių eurų paramą, prie kurios reikia prisidėti panašaus dydžio savo lėšomis. Nuo lapkričio 19 iki gruodžio 21 dienos planuojama atverti naują eksperimentinę programą verslo pradžiai, kurioje numatoma  iki 16 tūkstančių eurų negrąžinama parama. Jos intensyvumas – net 100 procentų, tai yra – savas prisidėjimas visiškai nereikalingas.

Nepamirštos ir Darbo biržos vykdomos programos verslininkams. Trumpai supažindinta su LDB parama darbo vietų kūrimui. Pristatyta ir pačios „Verslios Lietuvos“ teikiama parama eksporto specialistų įdarbinimui vietos įmonėse „Sparnai“. Tai puiki galimybė planuojantiems savo produkcijos ar paslaugų eksportą.

Vilkaviškio TVIC direktorius pristatė netrukus startuosiančią priemonę „Regio Potencialas LT“. Ši priemonė skirta verslo konkurencingumo skatinimui ir jos lėšomis galima iš dalies finansuoti modernių technologijų diegimą įmonėse. Planuojami nuo 200 iki 500 tūkstančių eurų vertės projektai, kurie turi iš esmės padidinti įmonių darbo našumą.

Susitikimo dalyvių buvo paprašyta pasiūlyti aktualias temas ateities susitikimams bei seminarams, nes Turizmo ir verslo centras planuoja dirbti tik orientuodamasis į vietos verslo bendruomenės poreikius. Vilkaviškio rajono savivaldybės Meras  pasiūlė kalbėti panašiomis temomis apie ES finansavimo galimybes ir būdus. Pritarta V. Girdausko pasiūlymui  kalbėti apie inovacijų diegimą versle, pasikviečiant  Lietuvos inovacijų centro atstovus. Verslininkai siūlė kalbėti ne tik apie nelengvai pasiekiamas europinių programų lėšas, bet ir apie tai, kuo dabar gyvena rajono verslas. Diskutuojant pasiūlyta susitikimus su verslininkais organizuoti pagal sritis – statybos, medienos apdirbimo, turizmo, maitinimo ir kt. Tik taip būtų galima detaliau aptarti kiekvienos srities poreikius ir galimybes.

Aptartas Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano rengimas. Kadangi verslininkai išsakė minčių, jog parengta strategija dar nepakankamai išdiskutuota, o rajono ateities vizija neaiški, rajono savivaldybės Meras pakvietė visus į strateginio plano aptarimą rajono savivaldybėje. V. Girdausko nuomone strateginį planą galima toliau aptarinėti, vizijas tikslinti bei pakeitimus siūlyti ir jam pritarus rajono savivaldybės Taryboje. Nuspręsta surengti atskirą apvalaus stalo diskusiją apie Vilkaviškio verslo strategiją „Regiono iššūkiai ir galimybės. Vilkaviškio kryptis“ ir į ją pasikviesti ekspertų, analitikų ar šalies vyriausybės atstovų.

Susirinkusieji domėjosi, ar būtų galima daryti atskirus susitikimus ir diskusijas seniūnijose, konsultuoti bendruomenes, gyventojus verslo kūrimo bei plėtros klausimais. Nutarta susitikimus apie vietos verslo galimybes organizuoti dalyvaujant TVIC ir valdžios atstovams.

Kauno pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo direktorius E. Ulevičius pakvietė visus dalyvauti lapkričio 15 dieną vyksiančiame IQ forume „Sūduvos kryptis M 4.0“ ir verslo apdovanojimų „Metų žvilgsnis 2018“ renginyje. Jame dalyvaus Europos komisijos, Lietuvos centrinio banko bei verslo bendruomenės ir vietos valdžios atstovai.

Nors aktyvi visų suinteresuotų pusių diskusija ir neįsižiebė, susitikime ne tik pristatyta aktuali verslo paramos informacija, bet ir apsikeista nuomonėmis svarbiausiais klausimais. Taip pat buvo numatytos verslo bendruomenei aktualios būsimų susitikimų temos. Po susitikimo verslininkai turėjo galimybę pasikonsultuoti su VšĮ „Versli Lietuva“ projektų vadove aktualiais rengiamų projektų klausimais.

Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras
Nuotrauka A. Grygelaičio

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.