Vilkaviškio senųjų kapinių tvarkymo talka

Spalio 27 d. talkininkai tvarkė senąsias Vilkaviškio kapines (netoli autobusų stoties). Vilkaviškio miesto bendruomenės suorganizuotos talkos pajėgos nebuvo labai didelės, bet geras darbas atliktas. Sutvarkytos beveik visos apleistos ar dėmesio pritrūkusios kapavietės. Ten, kur trūko, jas papilžius žemėmis, kapavietės įgavo tvarkingos amžino poilsio vietos vaizdą.

Šiose kapinėse palaidotas ne vienas garbingas mūsų krašto žmogus. Čia 1936 m. buvo palaidotas tarnybos metu žuvęs Gižų policijos nuovados viršininkas Liudas Lietuvninkas. Antkapio lentelėje yra išlikęs užrašas: „Garbingai tarnybą eidamas žuvo 1936 metų lapkričio 9 Gižuose“. Paminklo autorius – vienas žymiausių Lietuvos skulptorių Vytautas Košuba. Paminklas – mirštančio sparnuoto kario statula – 1993 m. buvo įrašytas į Lietuvos istorijos ir kultūros paminklų sąrašą, jam buvo suteiktas nacionalinės reikšmės lygmuo.

Čia palaidoti aštuoni Lietuvos kariai-savanoriai, tarp jų ir Lietuvos kariuomenės kūrėjas Antanas Vaitkevičius, dalyvavęs mūšiuose su bolševikais ties Daugpiliu ir su lenkais ties Augustavu.

Čia ilsisi ir tarpukario Lietuvos kapelmeisterio Jano Brauno palaikai. J. Braunas anuomet organizavo husarų ir ulonų pulkų orkestrus. Jis sukūrė Lietuvos prezidento, kariuomenės vado ir daug kitų maršų, už aktyvią veiklą buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu.

Šioje žemėje ilsisi lietuviai, lenkai, rusai. Kapinėse išliko lenkų dvarininkų kapus puošiančių prašmatnių paminklų ir visai kuklių kapaviečių.

Lapkričio 1-mą dieną ant šių kapų degsime žvakeles, stengsimės, kad nė vienas kapas neliktų nepastebėtas. Lankydami savo artimųjų kapus, uždekime žvakelę ir senosiose Vilkaviškio kapinėse, prisiminkime ir pagerbkime savo krašto šviesuolius.

Ši talka yra viena iš projekto “NVO veiklos stiprinimas Vilkaviškio seniūnijoje” veiklų. Projektą Vilkaviškio miesto bendruomenė vykdo kartu su kitomis septyniomis Vilkaviškio nevyriausybinėmis organizacijomis (Vilkaviškio poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacija “Volungė”, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilkaviškio bendrija, Lietuvos policijos veteranų asociacijos Vilkaviškio filialu, Vilkaviškio pagyvenusių žmonių klubu ,,Rudenėlis“, Maltos ordino tarnybos Vilkaviškio skyriumi, Lietuvos raudonojo kryžiaus Vilkaviškio skyriumi, Vilkaviškio buriuotojų klubu „Škvalas“).

Jo įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti Žalumynų kvartalo parką ir Paežerių ežero būriuotojų prieplauką, Vilkaviškio rajono ir miesto visuomenei pravesti teminius vakarus, skirtus įžymių žmonių jubiliejams ir jų veiklai pažymėti, suorganizuoti kalėdinį Vilkaviškio ligoninės palaikomojo gydymo skyriaus pacientų pasveikinimo renginį, gruodžio mėnesį suorganizuoti akciją „Maltos sriuba“. Už projekto įgyvendinimui skirtas lėšas bus perkama organizacijų veiklai reikalinga įranga ir medžiagos. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Vilkaviškio miesto bendruomenės pirmininkas

Dalius Nešukaitis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.