Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2017 m. rugpjūčio 19 d.

­arrow.gif
­­Mus r­asite:
J. Basanavičiaus a. 7,
70101 Vilkaviškis
Tel./faks.
(8 342) 20525
info@vilkaviskisinfo.lt
arrow.gif Darbo laikas:
I-IV - 8-17 val.
Pietų pertrauka
12.00-12.45
V 8-16.00 val.

2017-08-04

Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras kviečia į naujojo darbo kodekso ir viešųjų pirkimų mokymus

1.    2017 m. rugpjūčio 22 d.
 „AKTUALŪS NAUJOJO DARBO KODEKSO REIKALAVIMAI IR JŲ TAIKYMAS PRAKTIKOJE NUO 2017 M. LIEPOS 1 D.“

MOKYMŲ PROGRAMA
1. Svarbiausi darbo santykių principai ir jų reguliavimo pakeitimai naujajame DK.
2. Naujos privalomos vidaus teisės aktų rūšys: kokius lokalius teisės aktus privaloma priimti / keisti įsigaliojus naujajam DK?
3. Darbo sutartis: nauji reikalavimai formai, turiniui, nutraukimui:

    Nauja darbo sutarties forma: kas joje pasikeitė?
    Darbo sutarties turinys: kokias būtinas ir papildomas sąlygas joje nurodyti?
    Laikinas pavadavimas, papildomas darbas: kaip juos įforminti darbo sutartyje?
    Darbo sutarties nutraukimo pagrindai: pasikeitę reikalavimai ir naujos galimybės darbdaviui.
    Darbo sutarties nutraukimo apribojimai: kuriems darbuotojams jie privalomi?
    Darbo sutarties nutraukimo procedūra: kokia darbdavio atsakomybė ne laiku sumokėjus priklausomą išmoką.
4. Naujos darbo sutarčių rūšys, jų ypatumai.  
5. Darbo ir poilsio laiko reglamentavimo naujovės:
    Darbo laiko norma.
    Darbo laiko režimas: kiek, kurie ir kuriais atvejais galimi taikyti darbo laiko režimai?
    Viršvalandžiai: kokią maksimali jų trukmė, kompensavimas?
    Darbo laiko apskaita: kuriais atvejais privaloma darbo laiko apskaita?
    Kasmetinės atostogos: kokia jų suteikimo tvarka, trukmė, galimybės perkelti, atostoginių išmokėjimo terminai?
    Papildomos ir pailgintos atostogos: kuriems darbuotojams jos priklauso, jų trukmė, suteikimo tvarka?     Nemokamos atostogos: jų suteikimo galimybės ir tvarka.
 6. Drausminės ir materialinės atsakomybės reglamentavimo naujovės:
    Drausminės nuobaudos: skyrimo galimybės, procedūra, įforminimas.
    Materialinė atsakomybė: žalos atvejai, kai darbuotojas privalo atlyginti ne visą žalą arba visą žalą.         Žalos atlyginimas ir civilinės atsakomybės draudimas.

Lektorė - Dr. Virginija Chreptavičienė baigė Kauno technologijos universitetą (buvęs KPI), kuriame apgynė socialinių mokslų daktaro disertaciją, vėliau studijavo teisę. Nuo 1990–2013 m. dirbo dėstytoja Kauno technologijos universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Nuo 2014 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorė. Jos specializacija yra žmogiškųjų išteklių valdymas, darbo teisė, informacijos valdymas, dalykinė komunikacija. Šia tematika 23 metus veda seminarus, vidinius mokymus, teikia konsultacijas, skaito pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose, yra publikavusi 30 mokslinių straipsnių, 1 mokslo studiją, 2 knygas, su bendraautoriais parengusi 2 monografijas, vadovavo 3 daktaro disertacijom, nacionalinių institucijų darbo grupėse dirbo (-a) eksperte, dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės administravimo sistemą. Nuo 1995 m. Tarptautinės verslo komunikacijos asociacijos, Tarptautinės verslo mokymo asociacijos (SIEC/ISBE) narė.

Mokymų data – 2017 m. rugpjūčio 22 d. 10:00 val.
Mokymų kaina - 55 Eur/asmeniui.
Mokymų vieta - Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis.
Registracija - el. paštu info@vilkaviskisinfo.lt arba telefonu  8 342 20525.


22017 m. rugpjūčio 25 d.
„VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TEISINIS REGLAMENTAVIMAS - VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ REFORMA NUO 2017-07-01“

•    Mažos vertės viešųjų pirkimų naujovės.
•    Pasirengimas viešajam pirkimui.
•    Viešojo pirkimo būdų parinkimas.
•    Viešųjų pirkimų dokumentų parengimas.
•    Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymas ir vertinimas.
•    Pasiūlymų vertinimas.
•    Viešojo pirkimo sutarties privalomos nuostatos ir galimybės ją keisti.
•    Mokymų aptarimas.

Lektorė - viešųjų pirkimų ekspertė Zita Lukšienė, turinti augiau nei 9 metų darbo patirtį Viešųjų pirkimų tarnyboje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės rengiant teisės aktus, lydinčius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, vertinant perkančiųjų organizacijų parengtų viešųjų pirkimų dokumentų atitikimą Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, mokant ir konsultuojant perkančiąsias organizacijas visais viešųjų pirkimų klausimais, organizuojant, vedant ir skaitant pranešimus seminaruose, konferencijose ir kituose mokymo renginiuose viešųjų pirkimų vykdytojams ir dalyviams.

Mokymų data – 2017 m. rugpjūčio 25 d. 10:00 val.
Mokymų kaina - 55 Eur/asmeniui.
Mokymų vieta - Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis.
Registracija - el. paštu info@vilkaviskisinfo.lt arba telefonu  8 342 20525.


Atgal
Kurią žinote valstybės skiriamą paramą smulkiam verslui atidaryti?

Verslumo skatinimo fondas (VSF paskola) per Lietuvos kredito unijas
Parama pirmam darbui per Invega
Subsidija darbdaviui per Lietuvos darbo biržos teritorinius padalinius
Savivaldybės SVV programa
Pirmųjų verslo metų krepšeliai (vaučeriai) naujai įsteigtoms įmonėms
Daugiau informacijos

Naujienų prenumerata