Mokymai „Darbo sutarčių, pareigybės aprašymų ir kitų personalo dokumentų rengimas“

Darbo sutarčių, pareigybės aprašymų ir kitų personalo dokumentų rengimas: turinio ir įforminimo reikalavimai įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui

Trumpai apie mokymų svarbą

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojęs Darbo kodeksas įpareigojo darbdavius labai atsakingai įforminti darbo santykius. Akcentuota, kai abejojama dėl darbo santykius reglamentuojančių darbdavio sudarytų teisės aktų turinio, darbo sutarčių sąlygų, jos aiškinamos darbuotojų naudai.  Jeigu darbuotojas nurodo pagrįstas abejones dėl susipažinimo su darbdavio pateiktais reikalavimai, susitarimais, darbo sutarties sąlygų ar darbo funkcijų, sulygtų pasirašant darbo sutartį, pateikti, įrodyti, kad buvo susitarta, privalo darbdavys.

Šių mokymų tikslas – aptarti privalomų personalo dokumentų, reglamentuojančių darbdavio ir darbuotojo santykius, rūšis, pagrįsti šių dokumentų reikšmę, turinio ir įforminimo reikalavimus.

Nagrinėdama personalo dokumentų rūšis, pagrįsdama jų turinio reikalavimus, seminaro autorė profesorė dr. Virginija Chreptavičienė remiasi praktine patirtimi bei suformuota teismų praktika: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo aktualia praktika civilinėse bylose, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato nutarimais bei darbo teisės praktikų patirtimi.

Seminaro metodinėje medžiagoje pateikta labai daug personalo dokumentų iliustracinių pavyzdžių.

Kas turėtų dalyvauti?

Įmonių/įstaigų  vadovai, jų pavaduotojai, darbuotojai, tiesiogiai atsakingi už pareigybės aprašymų, darbo sutarčių ir  kitų personalo dokumentų rengimą ir įforminimą.

Programos turinys

Priimant į darbą būtinų dokumentų rūšys, paskirtis, jų rengimo ir įforminimo reikalavimai.

  • Darbo tvarkos taisyklės, pareigybės aprašymai ir kt. lokalūs aktai, reglamentuojantys daro tvarką, darbo funkcijas, atsakomybę už darbo priemonių naudojimą ir saugojimą ir kt. (turinys, originalo ir antrojo egzemplioriaus įforminimas, darbuotojų supažindinimas).
  • Darbo sutartys. Kaip pasirinkti tinkamiausią darbo sutarties rūšį, įforminant darbo santykius, kad nepabloginti darbdavio situacijos: neterminuotos, terminuotos, nuotolinio darbo ir kt. darbo sutarties ypatumai, šių sutarčių privalumai ir trūkumai. Kaip sudaryti gerą darbo sutartį, kokias sąlygas ir kaip jas nustatyti darbo sutartyje, kad jos užtikrintų darbdavio interesus, ir kartu, kilus ginčui, galiotų ir nebūtų pripažintos kaip prieštaraujančios imperatyvioms darbo įstatymų nuostatoms. Darbo sutarties turinys: būtinos ir galimos papildomos sąlygos; susitarimo dėl papildomo darbo, dėl išbandymo, dėl mokymo išlaidų atlyginimo, dėl nekonkuravimo, dėl konfidencialios informacijos apsaugos ir kt. įforminimas. Galimi darbuotojo ir darbdavio įsipareigojimai. Susitarimai, kurie pablogina darbuotojo darbo sąlygas. Darbdavio atsakomybė už darbuotojo darbo sąlygų pabloginimą. Dažniausiai darbo sutartyse pasitaikančios (turinio) klaidos. Sudarytų sutarčių turinio pakeitimo, papildymo įforminimo reikalavimai.
  • Konfidencialios informacijos saugojimo sutartys (turinys, įforminimas, juridinė galia);
  • Kasmetinių atostogų (minimalių ir pailgintų) suteikimas, perkėlimas, kompensavimo galimybės, įforminimas. Atostogų grafikas, jo sudarymo, galimo susitarimo dėl jo pakeitimo įforminimo reikalavimai.
  • Papildomų atostogų suteikimo sąlygos, šių atostogų suteikimo įforminimo reikalavimai.
  • Nemokamų atostogų ir nemokamo laisvo laiko suteikimo galimybės, įforminimo reikalavimai.
  • Darbo pareigų pažeidimo atvejai, pažeidimų įforminimo reikalavimai.
  • Darbo sutarties nutraukimas (šalių susitarimu, terminui pasibaigus, vienos iš šalių iniciatyva, darbdavio valia nesant šalių valios), atleidimo procedūra, dokumentų rūšys, turinys, įforminimo reikalavimai.

Darbo sutarties pasibaigimo įforminimas.

Užsiėmimų pobūdis – teorija–praktika. Mokymai  iliustruojami konkrečiais dokumentų pavyzdžiais.

Seminarą ves dr. Virginija Chreptavičienė. Studijas baigusi Kauno technologijos universitete (buvęs KPI), kuriame apgynė ir socialinių mokslų daktaro disertaciją, vėliau studijavo teisę. Nuo 1990–2013 m. dirbo docente Kauno technologijos universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Nuo 2014 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorė. Jos specializacija – žmogiškųjų išteklių valdymas, darbo teisė, informacijos valdymas, dalykinė komunikacija. Šia tematika 23 metus veda seminarus, vidinius mokymus, teikia konsultacijas, skaito pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose, yra publikavusi 30 mokslinių straipsnių, 1 mokslo studiją, 2 knygas, su bendraautoriais parengusi 2 monografijas, vadovavo 3 daktaro disertacijom, nacionalinių institucijų darbo grupėse dirbo (-a) eksperte, dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės administravimo sistemą. Nuo 1995 m. Tarptautinės verslo komunikacijos asociacijos, Tarptautinės verslo mokymo asociacijos (SIEC/ISBE) narė.

Mokymų data – 2017 m. lapkričio 28 d. 10:00 val.
Mokymų kaina – 55 Eur/asmeniui
Mokymų vieta – Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis.
Registracija – el. paštu info@vilkaviskisinfo.lt arba telefonu 8 342 20525.