Mokymai „Asmens duomenų apsauga įmonėse /įstaigose įsigaliojus ES Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui“

Trumpai apie mokymus

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR, ang. GDPR), kuris įpareigoja organizacijas imtis realių asmens duomenų apsaugos veiksmų, antraip joms bus taikomos didelės baudos.
Asmens duomenų apsaugą reglamentuoja ir kiti teisės aktai. Jų nuostatos reikalauja, kad darbdavys privalo užtikrinti, kad darbuotojo asmens duomenys būtų saugūs, darbdavys juos naudotų labai atsakingai.

Šių mokymų tikslas – pateikti įstaigų vadovams konkretų veiksmų planą, kaip apsisaugoti nuo sankcijų už nesaugų darbuotojų asmens duomenų naudojimą.

Ką Jūs sužinosite mokymų metu?

# Sužinosite apie Asmens duomenų apsaugos reforma, t.y. privalomų asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų naujoves, lyginant su šiuo metu egzistuojančiu reguliavimu.
# Sužinosite kaip užtikrinti asmens duomenų apsaugą.
# Sužinosite nuo ko pradėti įgyvendinant teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugos, reikalavimus ir kokius veiksmus artimiausiu metu svarbiausia atlikti.
# Suprasite, kokios priemonės gali būti taikomos tam, kad apsaugoti darbuotojų asmeninę informaciją, kurią darbuotojų asmeninę informaciją gali kaupti ir saugoti darbdavys ir kiek laiko.

Kas turėtų dalyvauti mokymuose?

Įstaigų vadovai ir darbuotojai atsakingi už personalo dokumentų valdymą

Mokymų programa:
 Asmens duomenų saugojimo teisinis reglamentavimas.
 Asmens duomenų apsaugos principų naujovės (reikalavimai sutikimui, duomenų kiekio minimizavimui ir kt.) ir praktiniai principų taikymo aspektai.
 Asmens duomenų subjektų (asmens duomenų valdytojo ir asmenų, kurių duomenys valdomi) teisės ir pareigos. Kaip praktiškai šias pareigas ir teises užtikrinti?
 Kuriuos darbuotojų asmens duomenis gali tvarkyti darbdavys ir kaip reglamentuoti darbuotojo sutikimą dėl jo asmeninės informacijos tvarkymo?
 Teisė būti pamirštam ir teisė į duomenų perkeliamumą: kaip gali būti įgyvendinta ši teisė? Kaip perkeliant duomenis nepažeisti trečiųjų asmenų teisių?
 Asmens duomenų inventorizavimas (angl. data mapping) ir kam to reikia?
 Video kameros darbe ir kitose viešose vietose. Ką reikia žinoti prieš jas įrengiant?
 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos išaiškinimai apie asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Klausimai–atsakymai.

Mokymų data – 2018 m. sausio 19 d. 10:00 val.
Mokymų kaina – 55 Eur/asmeniui
Mokymų vieta – Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis.
Registracija – el. paštu info@vilkaviskisinfo.lt arba telefonu 8 342 20525.