Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2017 m. rugsėjo 24 d.

­arrow.gif
­­Mus r­asite:
J. Basanavičiaus a. 7,
70101 Vilkaviškis
Tel./faks.
(8 342) 20525
info@vilkaviskisinfo.lt
arrow.gif Darbo laikas:
I-IV - 8-17 val.
Pietų pertrauka
12.00-12.45
V 8-16.00 val.

Nuo 2015 m.sausio 1-osios jauni žmonės, siekdami lengviau integruotis į darbo rinką, gali sudaryti savanoriškos praktikos sutartis su darbdaviais.2015 m. sausio 13 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-13 yra patvirtintas Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas ir Savanoriškos praktikos sutarties formos pavyzdys.

Savanorišką praktiką abipusiu susitarimu pasirinktoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje  savanoriškai gali atlikti asmenys iki 29 metų. Atliekant savanorišką praktiką atlyginimas nemokamas, tačiau praktikos metu asmenys draudžiami sveikatos draudimu ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis, o jei jie yra registruoti teritorinėje darbo biržoje – išsaugo registruojantis įgytas teises ir garantijas.

 Įmonei sutikus priimti asmenį atlikti savanorišką praktiką, reikia užpildyti savanoriškos praktikos sutarties formą (priedas) ir, likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki numatytos savanoriškos praktikos atlikimo pradžios, įmonė turi pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui pranešimą apie savanoriškos praktikos pradžią.

 Įmonė privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintą formą pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui pranešimą apie savanoriškos praktikos pabaigą, kai savanoriškos praktikos sutartis pasibaigia arba yra nutraukiama.

Savanorišką praktiką gali atlikti tiek darbo biržoje registruotas, tiek ir neregistruotas asmuo.

Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 341 straipsnyje numatyta, kad savanoriškos praktikos sutarčių skaičius įmonėje negali viršyti 10 procentų visų įmonės darbo vietų (pareigybių) skaičiaus. Savanoriškos praktikos sutarties terminas negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai per kalendorinius metus. Sutartį galima sudaryti ne daugiau kaip 3 kartus, o bendras asmens sudarytų savanoriškos praktikos sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai. Savanoriškos praktikos sutartis negali būti sudaroma su juridiniais asmenimis, kurie per paskutinius 12 mėnesių nutraukė darbo sutartis su daugiau negu dešimtadaliu darbuotojų.

Darbo įgūdžių įgijimo sutarties tikslas - suteikti galimybes darbo ieškantiems asmenims trūkstamus darbo įgūdžius įgyti tiesiogiai darbo vietoje.

Dvišalė darbo įgūdžių įgijimo sutartis sudaroma tarp teritorinėje darbo biržoje registruoto asmens iki 29 m. amžiaus ir darbo įgūdžių įgyti padedančio darbdavio. Asmenims, dirbantiems pagal darbo įgūdžių įgijimo sutartį, darbo užmokestis nemokamas, tačiau šie asmenys išsaugo teritorinėje darbo biržoje turėtą statusą ir teises, tuo pačiu įgydami darbo patirties. Asmuo su tuo pačiu darbdaviu darbo įgūdžių įgijimo sutartį dėl kitokio pobūdžio darbo įgūdžių įgijimo gali sudaryti ne daugiau kaip du kartus. Darbo įgūdžių įgijimo sutartis negali būti sudaroma su juridiniais asmenimis, kurie per paskutinius 12 mėnesių nutraukė darbo sutartis su daugiau negu dešimtadaliu darbuotojų.

Darbo įgūdžių įgijimo sutartis gali būti laikoma galiojančia tik tuo atveju, kai asmuo, kuris įgyja darbo įgūdžių, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties sudarymo apie tai informuoja teritorinę darbo biržą. Darbo įgūdžius įgyjančio asmens sudarytos darbo įgūdžių įgijimo sutarties terminas arba bendras jo sudarytų darbo įgūdžių įgijimo sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip 4 mėnesius per kalendorinius metus. Šios priemonės metu finansavimas netaikomas.
Darbo įgūdžių įgijimo sutarties įgyvendinimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 24 ir 26(1) str., Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499, Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-476.Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Savanoriškos praktikos tvarkos aprašas, dardaviams60426.35 kBAtsisiųsti
savanoriškos praktikos sutartis, darbdaviams57124.16 kBAtsisiųsti
Dvišalė darbo įgūdžių įsigijimo sutartis, darbdaviams53825.35 kBAtsisiųsti
Parama verslui7022.16 MBAtsisiųsti
Renginys Profesinio rengimo centre58013.98 kBAtsisiųsti
Minimalaus atlyginimo lentelės87229.00 kBAtsisiųsti
Nedarbo lygio palyginimas58233.50 kBAtsisiųsti
Tiesioginio pajamų mokesčio palyginimas57934.00 kBAtsisiųsti
Darbo pasiūlymas Danijoje59745.50 kBAtsisiųsti
Darbo pasiūlymas Lenkijoje57621.56 kBAtsisiųsti
Darbo pasiūlymas Norvegijoje63022.27 kBAtsisiųsti
Darbo pasiūlymas Portugalijoje57665.50 kBAtsisiųsti
Kurią žinote valstybės skiriamą paramą smulkiam verslui atidaryti?

Verslumo skatinimo fondas (VSF paskola) per Lietuvos kredito unijas
Parama pirmam darbui per Invega
Subsidija darbdaviui per Lietuvos darbo biržos teritorinius padalinius
Savivaldybės SVV programa
Pirmųjų verslo metų krepšeliai (vaučeriai) naujai įsteigtoms įmonėms
Daugiau informacijosNaujienų prenumerata