Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2017 m. rugsėjo 24 d.

­arrow.gif
­­Mus r­asite:
J. Basanavičiaus a. 7,
70101 Vilkaviškis
Tel./faks.
(8 342) 20525
info@vilkaviskisinfo.lt
arrow.gif Darbo laikas:
I-IV - 8-17 val.
Pietų pertrauka
12.00-12.45
V 8-16.00 val.

Smulkaus ir vidutinio verslo aplinka Vilkaviškio rajone

Vilkaviškio rajono savivaldybėje dominuoja smulkaus ir vidutinio (SVV) įmonės. Veikiančios įmonės. Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2005 m. pabaigoje veikė 608 įmonės. 1 pav. pateikiami duomenys rodo, kad, palyginus su 2000 m., Vilkaviškio rajono savivaldybėje veikiančių įmonių sumažėjo 9,7 proc. Marijampolės apskrityje nurodytu laikotarpiu bendras įmonių skaičius sumažėjo tik 3,4 proc. – nuo 2949 vnt. (2000 m.) iki 2850 vnt. (2005 m.). Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir Marijampolės apskrityje pastebimas įmonių skaičiaus mažėjimas, o Lietuvoje įmonių skaičius didėja. Nuo 2000 m. iki 2005 m. bendras įmonių skaičius padidėjo 8 proc. – nuo 67901 vnt. (2000 m.) iki 73344 vnt. (2005 m.).

Vilkaviškio rajono savivaldybėje 1000-iui gyventojų tenka apie 12 įmonių, Lietuvos vidurkis – 21 įmonė tūkstančiui gyventojų, ES – 55 įmonės. Santykinai mažas 1000-iui gyventojų tenkančių įmonių skaičius parodo gana žemą gyventojų verslumo lygį bei nenorą imtis nuosavo verslo.


1 paveikslas. Įmonių skaičius

Statistiniai duomenys rodo, kad Vilkaviškio rajono savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, vyrauja didmeninės ir mažmeninės prekybos, apdirbamosios pramonės, transportavimo srityse dirbančios įmonės. Toks įmonių pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis, atitinka bendras šalies verslo vystymosi tendencijas.

2 paveiksle parodyta gyventojų verslumo indeksas, gautas lyginant registruotų gyventojų ir veikiančių registruotų įmonių skaičių rajonuose. Matyti, kad Vilkaviškio rajone 1000 gyventojų tenka 9 registruoti ūkio subjektai. Lyginant su kitais Marijampolės apskrities rajonais matyti, jog Vilkaviškio rajono gyventojų verslumo lygis yra vidutinis. Lyginant su bendru Lietuvos vidurkiu matyti, jog verslumo lygis Vilkaviškio rajone 48 procentiniais punktais yra žemesnis.


2 paveikslas. Gyventojų verslumo indeksas 2006 m.

3 ir 4 paveiksluose pavaizduota ūkio subjektų pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis Lietuvoje ir Vilkaviškio rajone.


3 paveikslas. Veikiantys ūkio subjektai pagal ekonominės veiklos rūšis Lietuvoje


4 paveikslas. Ūkio subjektai pagal ekonominės veiklos rūšis Vilkaviškio rajone

Iš 3 ir 4 paveiksluose pateiktų duomenų matyti, kad Vilkaviškio rajone, palyginti su Lietuvos vidurkiu, daugiausia yra didmenine ir mažmenine prekyba užsiimančių įmonių, net 37 proc. Taip pat didelę dalį ūkio subjektų rajone sudaro kita neužsiminta veikla besiverčiančios įmonės. Rajone akivaizdžiai mažiau yra nekilnojamuoju turtu, nuoma (tik 5 proc., o Lietuvoje 12,5 proc.) bei statyba užsiimančių įmonių (1 proc., o Lietuvoje 5,2 proc.). Rajone praktiškai nėra pašto ir nuotolinio bei finansinio tarpininkavimo paslaugas teikiančių ūkio subjektų, mažai išvystyta elektros, dujų ir vandens tiekimas, viešbučių ir restoranų paslaugos.

Galima teigti, kad ilgainiui ūkio subjektų skaičius, kurių rajone yra mažiau, palyginti su Lietuvos vidurkiu, turėtų augti.

Vilkaviškio rajone, kaip ir visoje apskrityje, vyrauja mikroįmonės, kuriose dirba mažiau nei 10 darbuotojų. Iš 5 paveikslo matyti, jog tokių įmonių Vilkaviškio rajone yra 72 proc. Rajone apskrities mastu yra mažiausiai vidutinio dydžio įmonių (3 proc.). Mikro įmonių vyravimas rajone leidžia daryti prielaidą, kad verslininkai labiau orientuoti į vietos rinką.


5 paveikslas. Veikiantys ūkio subjektai pagal darbuotojų skaičiaus grupes 2006 m.

6 paveiksle pateikiami duomenys rodo, kad daugiausiai rajone veikia individualių įmonių - 62 proc., uždarų akcinių bendrovių – 35 proc., kooperatinių bendrovių – 2 proc., pagal kitas teisines veiklas nesiekia nei 1 proc.


6 paveikslas. Pagal teisines formas Vilkaviškio rajone esančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius


7 paveikslas. Paslaugų įmonių skaičius pagal ekonomines veiklos rūšis (Vilkaviškio rajone)

7 pav. matome, kad didžiausią skaičių visų veikiančių įmonių Vilkaviškio rajone sudaro sveikatos priežiūros ir socialinio darbo srityje veikiančios įmonės-net 44 įmonės. Nuo 2001 m. šių įmonių skaičius išaugo 32 proc. Trigubai išaugo įmonių, užsiimančių nekilnojamojo turto operacijomis, šešis kartus išaugo įmonių, užsiimančių kompiuteriais ir su jais susijusia veikla, skaičius. Keturis kartus sumažėjo paklausa įmonių, kurios užsiima asmeninio ir namų ūkio taisymo paslaugomis ir visai nėra mašinų ir įrenginių be operatoriaus ir asmeninių bei ūkio reikmenų nuomos įmonių.

Asmenys, vykdantys veiklą su verslo liudijimais, daugiausia užsiima kita aptarnavimo veikla - 96 asmenys. Nuo 2001 m. šis skaičius padidėjo 19 proc. Penkis kartus padaugėjo asmenų, vykdančių savo veiklą pagal verslo liudijimus ir atliekančių nekilnojamojo turto operacijas, 3,5 karto - vykdančių savo veiklą su verslo liudijimais švietimo srityje (8 paveikslas).

2001 – 2005 m. 86 proc. sumažėjo asmenų, vykdančių savo veiklą pagal verslo liudijimus ir dirbančių su kompiuteriais ir su jais susijusia technika.

Įmonių, užsiimančių veikiančių mašinų ir įrenginių be operatoriaus ir asmeninių bei ūkio reikmenų nuoma, nėra, tačiau yra net 10 asmenų pagal verslo liudijimus, vykdančių šią veiklą.


8 paveikslas. Asmenų vykdančių veiklą su verslo liudijimais skaičius Vilkaviškio rajone

Vilkaviškio rajono mokesčių inspekcijos duomenimis, 2006 m. Vilkaviškio rajone su verslo liudijimais dirbo 1200 asmenų, o pagal individualią veiklą - 150 asmenų. Matyti, jog rajone sparčiai daugėja paslaugų, kurioms teikti pakanka verslo liudijimo. Tai vėl patvirtina smulkaus verslo vyravimo faktą.

Įmonių pajamos. Vilkaviškio rajone įmonių pajamos nedidelės ir tai rodo smulkaus verslo paplitimo rajone tendenciją. 9 paveiksle matyti, jog 2006 m. Vilkaviškio rajone 34 proc. sudarė įmonės, kurių metinės pajamos siekė iki 50 000 Lt. Panaši situacija buvo ir kituose Marijampolės apskrities rajonuose - Šakių r. sav. taip pat 34 proc., Marijampolės apskr. – 35 proc., Marijampolės sav. – 36 proc., Kalvarijos sav. – 40 proc. ir Kazlų Rūdos sav. – 32 proc.

Vilkaviškio rajone įmonių, kurių pajamos iki 250 000 Lt, yra 26 proc., įmonių, kurių pajamos iki 1 000 000 Lt, yra 23 proc., įmonių, kurių pajamos iki 5 000 000 Lt, yra 12 proc., įmonių, kurių pajamos iki 24 000 000 L, yra 4 proc., didesnes pajamas gauna 1 įmonė.


9 paveikslas. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius pagal metinių pajamų grupes 2006 m.

Maitinimo ir apgyvendinimo paslaugos. Vilkaviškio rajone apgyvendinimo paslaugas gali suteikti viešbutis „Širvinta“, keturios kaimo turizmo sodybos - Petronėlės Arbatauskienės sodyba, Jono Mačio sodyba, Juozo Norbuto sodyba, Laimutės ir Stanislovo Petrukaičių sodyba, du kempingai-poilsiavietės - tai „Viktorija“ ir „Pušelė“. Duomenys pateikti 10 paveiksle.


10 paveikslas. Apgyvendinimo įmonės

2003–2005 m. įmonių veiklos rezultatai parodė, kad net 57,4 % išaugo apgyvendintų svečių skaičius, 69,4 % išaugo suteiktų nakvynių skaičius. Galima daryti išvadas, kad didėja apgyvendinimo įmonių paklausa, nes įmonių pateikti duomenys rodo, kad didelė dalis apgyvendinimo paslaugas perkančių žmonių Vilkaviškio rajono savivaldybėje lankosi verslo tikslais. Tai leidžia daryti išvadą, kad galima plėsti aukštas apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių, orientuotų į verslo turizmą ir teikiančių ne tik nakvynės, bet ir konferencijų ar kitos informacijos, susitikimo centrų paslaugų tinklą.

2005 m. Vilkaviškio rajono savivaldybėje veikė 12 maitinimo įstaigų – restoranų, kavinių, barų. 11 paveiksle pateikti duomenys leidžia teikti, kad maitinimo tinklas pakankamai išvystytas, Vilkaviškio rajono savivaldybėje šias paslaugas teikiančių įmonių daugiau nei Šakių rajono, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse. Keturis kartus daugiau įmonių yra Marijampolės savivaldybėje.


11 paveikslas. Viešbučių ir restoranų skaičius


Kurią žinote valstybės skiriamą paramą smulkiam verslui atidaryti?

Verslumo skatinimo fondas (VSF paskola) per Lietuvos kredito unijas
Parama pirmam darbui per Invega
Subsidija darbdaviui per Lietuvos darbo biržos teritorinius padalinius
Savivaldybės SVV programa
Pirmųjų verslo metų krepšeliai (vaučeriai) naujai įsteigtoms įmonėms
Daugiau informacijosNaujienų prenumerata